Usaldusest ja kontrollist

 

     Kord hommikul ärgates tundsin, et olen millegi alla mattumas. Mõeldes oma eeloleva päeva vajalikele tegemistele, sain aru, kui palju on lahtiseid otsi ja kui palju on vaja kontrollida. Huvi pärast vaatasin, kui palju teised oma tegemiste ajast kontrollimise peale kulutavad. Mu jahmatus oli suur, sest keskmiselt kulutab eestlane oma päevast  80% kontrollile. Nurga tagant piilus mind vanasõna: usalda, aga kontrolli. Paraku tehakse tänapäeval vastupidi: usaldama hakatakse (tavaliselt ei hakatagi) alles pärast põhjalikku kontrolli.

   Olen pikemat aega tegelenud peenmateriaalsete kristallidega. Mul tuli idee luua usalduse ja kontrolli kristall, mis tegeleks minu asjadega. Kui olin selle valmis saanud ja tööle rakendanud, andsin talle oma usalduse ja sellega koos täideviiva jõu. Sellest päevast alates on mu aja kasutamine tunduvalt ratsionaalsem. Esitan selle kristalli joonise (vaata värvilisest lisast lk.165). 

                  

Usalduse ja kontrolli kristall.

Hõlmab:

1.     faktide äratundmise energia;

2.     olukorra reaalse seisundi kontrolli energia;

3.     seoste analüüsimise energia;

4.     tugevdatud energia info kaitseks.

 

   Elame maailmas, kus meie tegemised on läbi põimunud teiste isikute tegemistega. Selleks et meil hästi läheks, on vaja, et teistel isikutel, kelle tegemised on meie tegemistega seotud, samuti hästi läheks. Et midagi teha, on vaja tegijale jõudu anda. Tuletage meelde vana traditsioon, kus talumees, möödudes teisest põllul rügavast talumehest, talle jõudu soovis. Vanasti teati, et kui ise tingimusteta annad, antakse ka sulle.

    Usu võimuses on avada ja sulgeda jõudimensiooni väravaid. Teisi usaldades anname me neile jõu. Ennast usaldades anname endale jõu. Teisi usaldada on võimalik alles siis, kui oled ennast usaldama õppinud. Kõige raskem on usaldada oma tundeid, sest see on inimeses olevate teadmiste kõige peenmateriaalsem osa. Tunne on kõigi olemasolevate energiate summa, bukett. Kui mingi energia domineerib, siis tunneme, et oleme tasakaalust väljas. Kui hästi otsime, siis ka leiame, mis meid häirib. Kui veel paremini otsime, siis oskame seda ka sõnadesse panna. Kui oleme oma ebamugavustunde sõnastanud ehk materialiseerunud, siis on võimalik see ka süstematiseerida ehk siduda oma olemasolevate teadmiste võrgustikku. Sellest momendist, kui oleme oma tundmatu tunde materialiseerinud ehk sõnastanud ehk aru saanud, see rematerialiseerub ja muutub teadmiseks. Meid valdab kergendustunne. Kergendustunne on meisse kinnijäänud energia uuesti liikuma hakkamine, endast vabaksandmine.

   Inimeseks olemisel vajame me teadmisi materiaalsest, hingelisest ja vaimsest

elust. Vaimseid ehk kõrgsfääridesse kuuluvaid teadmisi on kõige raskem sõnadesse panna seetõttu, et neid ei ole võimalik kuidagi tõestada. Vaidlused on siin mõttetud ja tühi vaimu närimine. Meil on olemas tunnetus ja oskus oma tunnetust usaldada või mitte usaldada. Kui meil tekkis äratundmistunne, siis oli uus info õige. Kui meil tekkis arusaamatuse tunne, siis oli uus info kas õige või vale või segu nendest. Kui inimene hakkab vaidlema, siis tahab ta tõestada, et temal on õigus. Tõestamise ajal suletakse ennast sellele infole, mida vastane teile annab. Teisiti öeldes tahetakse, et teine teid pimesi usuks. See on tahtmine teiselt jõudu saada ilma midagi vastu andmata.

   Me elame sõprade ja vaenlaste maailmas. Sõprus ja vaen on ühe terviku erinevad pooled. Sõpra mõistame, vaenlast mitte. Sellest momendist, kui hakkame oma vaenlast mõistma, muutub ta meie sõbraks. Sellest momendist, kui me oma sõpra enam ei mõista, muutub ta meie vaenlaseks. Sõber on maise tasandi andja, vaenlane on vaimse tasandi andja. Sõber on vaimse tasandi saaja, vaenlane on maise tasandi saaja. Tõeline tasakaalukas oma teel käija usaldab ja kontrollib oma sõpru ja vaenlasi võrdselt.

   Selleks et elu rohkem sügavuti mõista, esitan ühe võimaliku vaatenurga neliainsusele. Tunnetage, kuidas on energiad omavahel süsteemselt seotud ja kuidas see tervikuna mõju avaldab.

 

Valgus: valguse jõud, valguse teadmine, valguse aeg.

Jõud: jõu valgus, jõu teadmine, jõu aeg.

Teadmine: teadmise valgus, teadmise jõud, teadmise aeg.

Aeg: aja valgus, aja jõud, aja teadmine.

 

   Järgnevalt esitan energiate klassifikatsiooni kosmilise tehnoloogia aspektist vaadelduna:

                            Valgus

1.Kõikjal olev lahustunud valgus.

2.Eesmärgistatud loov valgus.

3.Sisemine Looja Sädeme programmeeritud valgus.

Jõud.

1.Tahteenergia jõud (Kõiksuse tahe).

2.Intuitsiooni tasandi toimimise jõud (Looja juhtimine).

3.Reaalne olemise vorm (mateeria magnetismi ehk Jumala jõud).

Teadmine.

1.     Stabiliseeriv ja rahustav info.

2.     Süsteemide tihendamise info.

3.     Struktuuride ja süsteemide olemuse info.

4.     Oleva terviku täiustumise info.

5.     Analüüsi olemuse info.

6.     Vormide olemuse info.

7.     Süsteemide, struktuuride, vormide ja sisude koostoimimise info.

8.     Olemise arengus omastamise ja lahustamise info.

Aeg.

1.     Suur üldine kulgemine.

2.     Armastus.

3.     Olemine (hetk igavikku).

4.     Tänu ja lineaarne (reaalne maine) aeg.

 

   Välisinformatsioonis orienteerumiseks on vajalik teada informatsiooni saamise allikaid ja nendes sisalduvat tõese informatsiooni hulka. Järgnevalt esitan Maale saabunud info kohta mõningaid andmeid.

1.     62% infot “Valgusekandjate” vaimselt vennaskonnalt. Edastavad vaimset infot. Neilt saadud    infost on ~1% tõlgendamatut infot.

2.     8% infot kosmilise “Vikerkaare” vennaskonnalt. Edastavad infot kosmilistest struktuuridest ja tehnoloogiatest. Neilt saadud infost on ~0,3% desinfot.

3.     30% infot määratlemata hingemaailma maffialt nn. “Elukustutajad”. Edastavad ähvardamise ja hävitamise infot. Saadud infost on ~70% sihilik valeinfo. Antud grupeering on pärit III dimensiooni V astme miinuspoolelt. Nad teavad palju, aga on agressiivsed ja kavalad. Kavaluse energiaga loovad nad sõbraliku kiirguse mulje. Paljud nn. tegijad sensitiivid on sattunud nende võrku.

 

Mõningaid kosmilise töö ametinimetusi.

1.     “Kodu hing” - lokaalse territooriumi (vald, linn) energiaväljade tasakaalustaja.

2.     Võtmeinimene – territoriaalne arenguprogrammi kujundaja.

3.     Kanalinimene – kosmilise info vahendaja ja tõlgendaja.

4.     Antenninimene – kosmilise info vastuvõtja, aga ei tõlgenda.

5.     Sisustaja – energoinformatiivsete ruumide disainer.

6.     Jõuinimene - ühendvälja jõudude teadlik kasutaja ja jagaja.

7.     Mõõgainimene – energoinfoväljade kujundusprogrammide muutja.

8.     Aineinimene – hingetasandi mateeria kodeerija.

9.     Väljainimene – hinge sisepingetest vabanenud isikute ja  hingeenergiate korrastaja, tasakaalustaja

10.            Palga koostaja – vastavalt teenetele ja tasemele jagab info- ja energiaruumis tehtavaid tööülesandeid.

11.            Kuningas – territoriaalne ideede suundade ja üldiste arenguprogrammide juht-kujundaja.

12.            Rehkendaja – hingemateeria maailmade analüütiline “arvepidaja” (hinge-statistika).

13.            Saagikoguja – varjatud kuritegelike hingede ja isikute Maalt ärasaatja.

14.            Kristus – globaalsete ja strateegiliste info- ja energokoodide muutja ja korrastaja.

Kosmiline vaimsete arengujärkude “auastmete” süsteem.

I järk (Päikesesüsteem, Suursüsteem, Tähtkuju). See järk hõlmab arengus kujune-jaid ja arengu kujundajaid.

1.     Arenema kehastuv olend.

2.     Uuendaja ja arendaja (kehastub).

II järk (Nebadon). See järk hõlmab muutjateks kujundatud või muutjad kujunda-jad.

1.     Nõustaja (ei kehastu).

2.     Tarkuse täiustaja (ei kehastu).

3.     Kristus (vajadusel kehastub). Kristuste arv Nebadonis ~2000.

4.     Õigusemõistja (ei kehastu).

III järk (Väike Sektor, Suur Sektor, Superuniversum). See järk hõlmab: üldaluste normeerijad, normeeritud aluste info struktureerijad, struktuuride info vahendajad, vahendatud infostruktuuride hingestajad, avataarid (olemise ehitajad), olemise mõtte väljendajad.

1.     Üldiste arengute muutjad.

2.     Hinge uuendusmeistrid.

3.     Maailmade (süsteemide) loojad.

4.     Loodu ja loodute elustavad juhid.

5.     Looja pojad (erandkehastus).

6.     Koondkõiksuse mõistuse avardajad.

   Antud materjali taustalt saab järeldada, et kõik ei ole kaugeltki nii lihtne, nagu paljud väidavad. Samas ei jää meil muud üle kui tegeleda ennekõike oma sisemaailma arendamisega. Kuna enamus meist ei ole veel võimelised kõrgemate süsteemide juhtide tegevusest aru saama, siis tuleb nende tegemisi lihtsalt usaldada. Tuleb teada ka seda, et mida keerulisem ja täiuslikum on süsteem, seda suurem on süsteemi juhi vastutus. Siit veel üks järeldus: igaüks vastutagu ise enda tegemiste ja tegematajätmiste eest. Looja süsteemid on nii ehitatud, et kellelgi ei ole võimalik vastutusest kõrvale hiilida (varem või hiljem tuleb pettus välja). Meis kõigis on see teadmine olemas, usaldagem siis seda tunnet.

 

 

Kirjutatud veebruaris 2003