Pettumuste energeetikast

 

 

   Pettumus tähendab illusiooni purunemist. Illusioon on pettekujutelm, millesse on peidetud tõde. Kõige suurem illusioonide meister on elu. Kuna iga inimene on ainulaadne, oma eluteele vastava arenguprogrammiga, siis on ka iga inimese illusioonid ainulaadsed. Illusioonide peegeldajaks materiaalsel tasandil on inimese nägu, mis asub viienda ja seitsmenda tšakra vahel. Meeldetuletuseks: viies tšakra (kurk) – suhtlemine ja suhtumine; kuues tšakra (otsmik) – mees- ja naisenergia tasakaal, kolmas silm; seitsmes tšakra (pealagi) – side välismaailmadega, kõiksusega. Illusiooni purunemisel saab inimene siis haiget, kui ta on pidanud seda tõeks ja sellele tõele oma elu rajanud. Mida kõrgem ja ilusam illusioonide õhuloss, seda raskemad on selle purunemise tagajärjed. Palju inimesi on nõus enne surema kui tõele näkku vaatama. Või kui on piisavalt järel võitlusenergiat, siis tõe kättenäitajat (esiletoojat) tapma.

   Vaadeldes tšakrate asetusi mööda vertikaalsihti, näeme, et illusioonid rajanevad (toetuvad) suhtumisele, väljenduvad mees- ja naisenergia tasakaaluna ja toite (info, uue näo, uuenemise) saavad välismaailmast. Meesenergia tähendab loomist ja naisenergia loodut. Luua saab olemasoleva baasilt, mis tähendab, et uued teadmised toetuvad alati vanale. See näitab, et mõlemad on võrdselt tähtsad. Klammerdumine vanasse välistab edasiarenemise, loomingu, õppimise, loomise. Kuna illusioonid toetuvad suhtumisele, siis sellest võib järeldada, et suhtumise kvaliteedist (tasakaalust mees- ja naisenergia vahel) sõltub ka illusiooni kvaliteet. Illusiooni takerduda tähendab kas minevikku kinni jäämist või tuleviku pilve peal elamist. Mida kõrgem on inimese arengutasand, seda keerukamad on tema illusioonid ja seda lihtsam ning täiuslikum on tema elutõde.

   Elujaatamist ehk uuele avatust on kõige parem õppida lastelt, kes ei ole veel õppinud oma illusioone ehk valet müüma. Kui ei ole vahel omakasu, saadakse targemaks ja ollakse rahunenud kuni järgmise küsimuseni. Järeldusi on võimalik teha ainult olemasolevate teadmiste baasilt. Kord sõitsin lastega maale. Nad jälgisid huviga kruusateelt ülesse keerduvat tolmu. Õhtul linna poole tagasi sõites olid nad hämmelduses, et ka jõgi, mille äärest me mööda sõitsime, tolmas. Nii said nad oma elu esimesed teadmised veeaurust ja olid õnnelikud, et nende isa nii tark on.

   Esimesed kolm eluaastat on laps arukuse musternäidis. Kord, tüdinenud oma 2,5 aastasele pojale õhtuti muinasjuttude rääkimisest, tulin mõttele õpetada talle matemaatikat. Minu ettepanekule “hakkame täna arvutama” vastas ta konkreetselt  ja lühidalt “jah”. “Kui sul on kaks õuna ja sa annad ühe issile ja teise emmele, mitu õuna siis sulle jääb?” Pika vaikimise järel arvasin, et ta oli enne küsimuse  esitamist magama jäänud ja seega ei kuulnud või oli küsimus liiga raske ja laps jäi selle läbiseedimise käigus magama. Hakkasin ka ise uinuma, kui äkki kostis pimedast toast selge ja kindel vastus: “Ma võtan endale kotist uue õuna”. Niimoodi õpetas pisike laps mulle elufilosoofiat ehk arukust.

   Piibli üks käskudest on: “Sina ei tohi tappa”. Kui kõik inimesed oleks ühesugused,  samal arengutasandil ja ühtmoodi arukad, siis saaks selle käsuga korra majja. Paraku aga on alati olemas hundid ja lambad ning  valvur võib oma vahetuse kuskil kõrtsis või mujal maha magada. Lisan siia juurde ka selle lause teise poole: “Sina ei tohi ka ennast tappa lasta”. Naiivne uskumine, et kui mina hea olen, siis on ka teised head, ongi viinud Maa tsivilisatsiooni sellisesse kriisi, nagu ta täna on. Kuna tapmine tähendab eitamist, siis võib selle sama lause kirjutada järgmisse vormi: “Jälgi, et sa teistele kärbseid pähe ei aja ja ära lase ka endale kärbseid pähe ajada. Siis ei ole sa hiljem sunnitud ka füüsiliselt ei ennast ega teist tapma”. Kärbes tähendab tüütust ja on samas ka tunnustatud mustuse levitaja. Tüütus tähendab ühe ja sama joru ajamist, mis kaasajal on ristitud erinevate nimedega: reklaam, ajupesu, materiaalne heaolu, vaimne õndsus, kindel tõestatus, taevalikult ilus ja põrgulikult kole. Igaüks saab seda loetelu vastavalt oma tähelepanekutele jätkata. Tüütuse energia endast väljapaiskamist saab igapäevaelus vaadelda kui erinevate värvikate lõhnade näkkuhingamist, keskmise sõrme vertikaalasendi näitamist, sülje pritsimist, vahutamist, virilat naeratust, muigamist, irvitamist, näkku sülitamist, lahtise käega näkku löömist, rusikaga näkku löömist, jalaga näkku löömist, püstoliga näkku laskmist j.n.e. Kõik need tegevused iseloomustavad illusioonidest küllastumise erinevaid raskusastmeid.

   Illusiooni vastaspoolusteks on vorm ja sisu. Püüan illusioonide vajalikkust lahti mõtestada lihtsustava näitega. Võtame maja ehitamise algmaterjaliks telliskivid. Neid kive võib nimetada armastuseenergiaks. Mida rohkem kive ja mida kvaliteetsemad need on, seda parem on stardipositsioon ja seda suurem ja mitmekesisem on potentsiaalne ehitis. Mehe ja naise suhete tasandil tähendab see, et töö on tellija materjalist. Kui naine armastab meest tingimusteta, siis hoolitseb ta selle eest, et kivid tema laomajanduses oleksid võimalikult kvaliteetsed ja nende kogus oleks vastavuses tellitava ehitise suuruse ja otstarbega. See materjal on ette nähtud ainult selle hoone rajamiseks. Kuna mees on loodud füüsiliste tööde tegijaks, siis saab ta selle maja rajamisel toetuda ennekõike füüsikale ja loogilistele teadmistele. Tellija valib sobiva ehitaja. See tähendab, et oma teiseks pooleks valib naine sobiva mehe, kes on potentsiaalselt võimeline sellist elu, nagu naine unistab, rajama. Kuidas õige mees ära tuntakse, see jäägu naiste saladuseks.

    Kui naine annab mehele piisavalt aega plaane teha ja usaldab meest tema tegemistes, siis võib oodata tema mehe võimekusele väärilist tulemust. Kui aga naine ka ise ei tea, mida ta tahab, siis pidevate muudatuste käigus tüdib mees ja kulub aeg. Nii võibki juhtuda, et teiste naiste mehed on edukamad kui oma mees. Kui naine oma vigu ei tunnista ja püüab kõik mehe kaela ajada, siis on vaid aja küsimus, millal mehel kannatus katkeb ja ta naisele koha kätte näitab. Tundes näos paiknevaid energiaid ja nende asetust, võib vaid välise vaatluse näol rääkida täpselt võimutsemise iseloomust.

   Maja valmides tulevad esile selle maja konstruktsioonivead. Mees saab sellest kogemuse ja analüüsimiseks mõtlemisainet. Kui materjal ei ole antud ehitiseks olnud kohane ja füüsilisele survele ning ilmastikuoludele ajas vastu ei pea, siis on naisel mida õppida. Mida täiuslikum ehitis, seda keerukamad materjalid ja hoone konstruktsioon. Selge on see, et tervet ja ilusat maja ei ole võimalik praakmaterjalist ehitada. Teisiti öeldes on mehe ja naise tervikliidus naine primaarne ja mees sekundaarne. Samas näeb juba kaugelt ära, kas see maja on ilus, kole, terve, lagunenud või poolelijäänud. Alles lähedalt on näha materjalide iseärasusi. See tähendab, et mehe vead on juba kaugelt näha, naise vead aga selguvad lähemal uurimisel. Täpsemalt öeldes on mees nähtav ja naine nähtamatu pool. Kui ümberehituse käigus jäävad nähtavale kinnilaotud aknaaugud, teise kohta rajatud sissepääs, maja proportsioonidele ja stiilile mittevastav juurdeehitis v.m., siis lähevad need vead automaatselt mehe kapsaaeda. Seda, et mees naise vastakatele tahtmisele maja muuta alla jäi, tavaliselt ei märgata.

   Meeste traagika on selles, et naise nähtamatust ei saa tõestada. Kui mees palgapäeval nõutud rahakuhja koju ei too, siis on tal võimatu naisele öelda, et armastust on vähe ja kvaliteet on nigel, et tal ei ole, millest materialiseerida. Raha on materiaalse tasandi armastuseenergia, mida toodab mees naise poolt antud vaimse tasandi armastuseenergiast. Kui mehel jätkub piisavalt arukust, leiab ta aja, võimaluse ja sobiva viisi naisele probleemi olemus lahti rääkida. Elu on näidanud, et enamik mehi ei ole selleks võimelised. Kui mees arvab, et ta oma materiaalsusega naise ära ostab, siis selle illusiooni purunemise tulemusena on tal võimalik teadvustada, et naine väärtustab oma hinges vaid sellist meest, kes on kasutanud materiaalsete hüvede loomiseks ainult oma naiselt saadud armastust. Kui naine on armastuse kraani kinni keeranud, siis mees sipleb kui kala võrgus, aga loomulikul teel ta oma tehtud töö eest raha ei saa. Kuidas energiad selle ära korraldavad, sellest teeme juttu tulevastes kirjutistes.

   Vaimne võim ja materiaalne võim on ühe terviku erinevad otsad. Naised omavad vaimset võimu ja mehed materiaalset võimu. Kuna vaimsus on primaarne, siis hakkab suvaline võimutsemine pihta alati vaimselt tasandilt. See tähendab, et naised on võimuvõitluse alustajad. Vaimne võim on kõige rängem võim, sest see on seotud usuga. Ilma usuta ei tee inimene ühtki teadlikku liigutust. Naiste võimuses on mehele armastust anda ja mitte anda. Tihti keeratakse armastuse kraan juba mehe väikseimagi eksimuse puhul kinni (pannakse jalg kõri peale ja antakse jaopärast hingata). Parajalt aega mehele vigade paranduseks ei osata anda ja nii pendeldatakse ühest äärmusest teise. Üks suurimaid vigu on see, kui naine arvab, et ta suudab oma armastusega meest paremaks muuta. Ei saada aru, et mees saab muutuda ise ja ikka vastavalt sellele, kuidas ta elu väärtusi tundma õpib. Naine saab anda talle selleks vaid võimaluse. Selliseid kodusid on palju, kus mees on kui diivanikass. Selliseid kodusid on palju, kus naine on kui dirigent ja mees madalam kui rohi. Kas neis kodudes ka õnne on?

   Kui võrrelda loomariigiga, siis on naine kui kass ja mees kui koer. Naine õpib läbi vabaduse orjust ja mees õpib läbi orjuse vabadust. Kodudes, kus on koer ja kass olemas, on võimalik nende omavaheliste suhete vaatlemisega analüüsida selle kodu mehe ja naise suhteid. Avastate, et need klapivad täpselt teie suhetega. Kas olete kunagi näinud, et kass koerale pähe istub? Miks siis naine oma kõige materiaalsema kohaga mehe kõige vaimsema koha peal istub? Kas te saate väita, et kass ja koer on võrdsed? Ilmselt ei saa. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on tänapäeva üks suuremaid ja keerulisemaid illusioone, millesse klammerdumise tulemusena ei saa tihti pihta, kas isik on mees või naine.

   Religiooni ehk klammerdumise energeetikat hakkas inimene õppima sellest momendist, kui ürgemal tekkis tahtmine oma järglaste elu kindlustada. Ette kindlustamine on tuleviku heasse klammerdumine, oma ajast etteruttamine, ajaga võidujooks. Ei teata, et iga inimene kindlustab oma elu ise vastavalt oma vajadusele. Oma laste tuleviku kindlustamine on oma laste armastuse ärateenimine. Elu materiaalse kindluse teostaja on mees.  Sellest momendist, kui hakatakse oma laste elu tulevikuks kindlustama, antakse oma mehele ehk laste isale lisakoormus. Mehel on piisavalt jõudu toita ja katta oma peret. Oma järglaste elu ettekindlustamine käib isa aja ja jõu arvelt. Elu on näidanud, et ettekindlustatud perede lastest saavad materiaalsete väärtuste lõhkujad. See on nende laste kättemaks armastust ärateenivatele vanematele. Sellega annavad nad oma vanematele mõista, et liigsete materiaalsete vahendite loomine käib selle aja arvelt, mil laps vajab  vanematega koosolemist, oma armastuse jagamist. Vanematel aga ei ole ju aega, sest nad peavad tööd tegema. Kui laste isa oma naise tahtmisi ei oska läbi näha, siis võtab ta selleks, et mitte armastusest ilma jääda, endale lisakoormuse. Aga naine ei ole ikkagi rahul, sest ta tunneb, et mees peaks rohkem kodus olema. Mees võib nende kahe vastandliku tahtmise tagajärjel ennast surmani ära piinata. Olles kaua tööl, igatseb hing koju ja olles kodus, on mõtted tööga seotud. Sellise olukorra jätkudes leiab naine, et ta mees ei olegi õige mees. Naine väljendab seda pettumusena, pettumust omakorda mehe eemaletõrjumisena. Pettumine on surmaenergia, mis pannakse kui nähtamatu sein enda ja oma mehe vahele. Sellega isoleeritakse ka lapsed isast ära. Kui naine on kindlalt veendunud, et tema mees ei ole see kõige õigem, hakkab ta tahtmatult otsima seda õigelt mujalt. Kui mees selle ära tunneb ja protestima hakkab, pannakse ta paika märkusega: “Oi, ma ei teadnudki, et sa peale kõige ka armukade oled!” Nii annab naine märku, et ta on juba kindlalt mehes pettunud. Kui mees viimases hädas rahakraani kinni keerab, siis on naisel veel võimalus raha saada oma emalt. Koos ämmaga tehakse enamikule meestele tuul alla. Kui ka ämma jõust väheseks jääb, siis on naisel võimalus ise tööle minna ja sellega mehele tõestada, et mees tõesti ei ole mees.

   Totaalse pettumuse tulemusena puruneb perekond. Naine on mehest ilma, mees on naisest ja oma lastest ilma. Kõige rohkem kannatavad lapsed, sest laps on isa ja ema summa. Kui ema ütleb lapsele, et ta on isas pettunud, siis laps tunneb, et ema on oma lapse luustikus, mõistuses, lümfis ja teistes meesenergia kandjates pettunud. Tulemuseks on nõrga kehaehitusega, nigela mõistuse, kehva vere ja lõhkikistud hingega haiglane laps. Pettumuse sein isa ja lapse vahel toimib kui filter lapsele vajaliku isaenergia läbilaskmisel. Mida paksem ja tihedam filter, seda rohkem laps isast ja isa lapsest ilma on. Millist kannatust ja hingepiina see lapsele valmistab, seda teavad rääkida üksikemade lapsed. Üksikemade sotsiaalne toetus teeb olukorra lõpptulemusena hullemaks, sest see aitab naisel oma probleemide lahendamise eest veel rohkem ära põgeneda.

   Kui ema hakkab isa poolt viljastatud lapse kandmise ajal armastama teist meest, siis suleb ta lootele isaenergia juurdepääsu ja avab selle teisele mehele. Loote geneetilisel tasandil toimub isa pärandatud nelja algaine muudatus vastavalt sellele, milline on armastatav “võõras” mees ja kui intensiivselt naine teda armastab. Selle tulemusena sünnib perre laps, kes ei ole bioloogilise isa nägu ega tegu. Selle saladuse ilmsikstulekut kardetakse kui katastroofi, sest naine teab, et ta mees libiseb sellega tema võimu alt ära. Sellise lapse ja isa vaheline hingeline kontakt on nõrk võrreldes peres olevate teiste lastega. Kuna selle lapse kandmise ajal on ema tunnetemaailm pahupidi pööratud, siis suure tõenäosusega on ka laps sünnitusteedes tagurpidi ja päästjaks saab keisrilõige. Nii saab ema julmus tasakaalustatud skalpelli külma tera julmusega. Samas on see ilmekas näide mateeria mõttega muutmisest. Mis aga lapse hinges toimub, mida isa tunneb ja mis süütundeid ema kannab, see jääb tavaliselt saladuseks.

    Kui laste ema leiab endale uue mehe, siis tihti oma süütunnete tasakaalustamiseks püütakse seda meest armastada rohkem, kui see mees tegelikult väärib. Teisiti öeldes tõstetakse uus mees pilvedeni ja hakatakse teda oma armastusega jumaldama. Eksmehe lapsed saavad tõestuse, et isa tõesti ei ole armastust väärinud. Lapsed peavad häbi pärast maa alla vajuma. Laste ees uuele mehele oma armastuse sõnadega demonstreerimine mõjub lapsele kui ema hingesolgi kõrvadesse kallamine. Tulemuseks on lapse kõrvapõletik. Ema hingepõhjani pettumus isas ja selle sõnaline demonstreerimine tekitab lapsele keskkõrva põletiku. Sellise olukorra jätkudes võib laps kuulmisest ilma jääda. Teisiti öeldes ei ole laps oma isa alandamist enam võimeline kuulama.

   Kui laps on kindel ema õigsuses, proovib ta oma pärisisa asemel armastada ema uut meest. Sellega on isa ja lapse vaheline energeetiline ringlus täielikult blokeeritud. See raha, mida isa peaks lastele andma, jääb materialiseerimata, kuna puudub laste armastus (algmaterjal), millest seda toota. Kui isa püüab lastele raha anda enda vajaduste arvelt või läheb raha saama läbi pettuste kuni pangaröövideni välja, siis arvab laste ema, et tal oli õigus, et raha saamiseks polegi armastust vaja. Kui isa pettusega rahasaamine ilmsiks tuleb, võib teda vangi panna. Jällegi on tõestatud, et isa on halb. Kui isa näeb oma tütart ema uue mehe süles, käed ümber kaela, siis tema jaoks on see kui südamesse löödud noa mõnuga keeramine.

   Kui ema ütleb, et ta on hea ema, siis laps saab aru, mida ema tegelikult öelda tahtis. Varjatult ütles ema, et isa on halb. Kui ema on väga hea, siis tasakaalustuseks on väga halb isa. Eriti heade emade mehed (laste isad) ei kõlba kuskile. Neist on saanud joodikud, kurjategijad, vangid, prükkarid, elusad laibad või pärislaibad. Need on isad, kes on emaga võimuvõitluses alla jäänud. Üliheade emade lastest saavad narkomaanid, pederastid, Hitlerid, Stalinid, Napoleonid, naistevihkajad jne. Poeg, kellel on olnud maailma kõige parem ema, ei leia endale kunagi emast paremat naist. Kuna seksuaalsus vajab väljaelamist, siis leitakse selleks naiselik mees. Kui hing on väga haige, siis leitakse ka narkootikum. Võitlus narkomaaniaga on võitlus tagajärjega ja toimub meeste aja, jõu ja rahaliste vahendite arvelt. Tulemuseks on järjest rohkemate hingede purunemine (seega ka narkomaania suurenemine), kuna see aeg, mis on vaja kulutada põhjuste otsimiseks ja järelduste tegemiseks, on valesti kasutatud.

     Sadomasohhism ehk seksuaalne piitsutamine on püüd füüsilisel tasandil pääseda hingepiinadest.  Füüsiline valu on väiksem hingevalust. Mehe füüsilisele vägivallale eelneb alati naise psüühiline vägivald. Reeglina saab see alguse ema võimutsemisest isa üle. Kui ema võimutsemine on nähtamatu, siis isa vastuhakk sellele erinevate traumade näol on nähtav. Tavaliselt jääb süüdi isa. Kõige rohkem on süüdi aga lapsed, sest tänu nende olemasolule peab ema sellist isa kannatama. Kuna sellega on ema headus tõestatud, siis valib poeg endale tulevase naise võimalikult ema sarnase. Sellega saab tõestatud ka Piibli väide, et vanemate patud (andestamatus) saavad Jumala (naise) ääretus vihas nuheldud kuni kolmanda ja neljanda põlveni.

   Sellest momendist, kui ema leiab, et isa ei kõlba materiaalse elu kandjaks, blokeerub lapse luustiku areng. Ema pettumine isa mõistuses (mõistatuste lahendamise aparaadis) välistab lapse aju normaalse arengu. Ema närimine isa arukuse kallal väljendub lapse hammastes ja ema etteheited ja arvamus, et isa ei viitsi tööd teha, pidurdab lapse seksuaalorganite arengut. Mehe laiskus on mehe jõuetus. Jõuetu mees on ristitud nõrgukeseks. Mehe jõuetus on naise armastuse puudujääk. Jälle on mees süüdi. Keegi ei saa ju tõestada, et naine meest ei armasta. Keegi ei saa tõestada, et tegelikult  armastab naine mehe raha. Või teiste meeste raha.

   Illusioon täiuslikust mehest (prints valgel hobusel) sunnib naist armastama mitut meest korraga. Kuna korraga armastada ei ole võimalik, siis armastatakse järgemööda. See tähendab, et mees peab alandlikult ootama, kuni järjekord temani jõuab. Naise vaimustumine lemmiklauljast, lemmikatleedist, lemmiknäitlejast, esimesest puhtast armastusest jne. sunnib oma mehe jooma, armukadetsema, lõhkuma, märatsema, vagatsema, töösse põgenema, kodust ära põgenema, teise naise juurde põgenema ja kõige hullemal juhul elust põgenema ehk surma minema. Kõikvõimalikud kuni surmaga lõppevad õnnetused ei ole sugugi juhuslikkus, vaid kurb tagajärg. Õnnetus tähendab elu, kus puudub õnn. Õnne puudumise iseäralikkus iseloomustab õnnetuse kahjustuse iseärasusi.

  Selleks et mees olla ja meheks jääda, on mehel tarvis omaette ehk üksioleku aega. See on aeg, kus mees tegeleb oma sisemaailma tundma õppimisega ja oma vigadest järelduste tegemisega. Vana hea traditsioon oli selleks kalade õngitsemine. Peale endaga tegelemise kasuliku aja õppis mees lisaks kavalusega kalu konksu otsa meelitama. Selle toimingu käigus õppis ta naistemaailma nähtamatust (kavalust) materialiseerima ja mida paremini ta seda oskas, seda suurem oli saak. Seda suurem oli ka tema naise heakskiit. Saamahimu kasvades mõtles mees välja võrgu. Naised kasutavad erinevate meeste võrkupüüdmiseks võrgutamist. Võrgutamise tööriistadeks on ripsmed. Mida pikemad ja ilusamad ripsmed, seda väärtuslikum on sinna kinnijääv saak. Partneri küttimist on nimetatud ka lantimiseks. Pikkade ilusate ripsmetega ripsutamine loob nähtamatu energeetilise võrgu püststruktuuri. Pea kelmikas kallutamine koos ripsutamisega loob samale võrgule horisontaalstruktuuri. Mees, kes pettust läbi ei näe, on lootusetult selle võrgu vang. Kui ta materiaalselt ja hingeliselt tühjaks on lüpstud, visatakse ta sealt võrgust välja. Kui mees protestima hakkab, antakse talle kui kalale tuimestav löök vastu kaela ja kindluse mõttes öeldakse, et ma olen sinus pettunud. Pettusele vastatakse pettusega. Naine armastab kõrvadega. Mehe pettuse tööriistadeks on ilusad luulelised sõnad, millega tõstetakse naine enneolematusse illusioonide taevasse. Sellest momendist, kui naine mehe pettusele alla jääb ja oma võrgutamiskunstis pettub, algab tema ripsmete füüsiline häving. Alateadlikult kardavad naised seda kui tuld.

   Meeste naisestumine väljendub üha enam meeste sirgjoonelisuse, otsekohesuse ja konkreetsuse kadumisena. Üha rohkem on mehed hakanud kasutama oma edu kindlustamiseks naiselikke ehk nähtamatuid vahendeid. Nähtamatud vahendid on: vaikimine, ärisaladus, kavalus, alatus, valetamine, varastamine, manipuleerimine, toote positiivse poole esiletoomine ja negatiivse poole varjamine (kasutatakse laialdaselt reklaamides), lubaduste müümine jne. Vanasti oli mehe kõige suuremaks väärtuseks mehe au, mis käis mehe ees ja mis väljendus mehe nimes. Oma puhta nime eest oli mees võimeline isegi oma elu hinnaga maksma. Tänapäeval vaadatakse sellist meest kui narri. On liikvele läinud isegi selline ütlus, et mees oma sõna annab ja mees oma sõna võtab.  Tulemuseks on üldine teadmine, et mitte kedagi ei saa enam usaldada. Või nii nagu Lible Arnole ütles: “Valeta ja varasta, vaat siis oled sa õige mees.”

   Jumalakummardamine on naise (mater, mateeria) ees küürutamine. Mida rohkem mees oma naise ees küürutab, seda rahulolematumaks naine muutub ja seda rohkem mees küüru jääb. Jumala teenimine on naise ümmardamine. Mida rohkem mees oma naist ümmardab, seda ümaramaks ehk rasvasemaks muutuvad naise vormid. Sellega näitab inimese keha ilmekalt, et midagi on väga valesti.  Miljardite inimeste jumalakummardamine ja teenimine on kasvatanud naise käsutuses oleva võimupotentsiaali (naisenergia superetnilise välja) enneolematult suureks. Enneolematult suur on ka naiste vihapotentsiaal meeste saamatuse vastu. Kui inimene tegeleb Jumala teenimisega, siis on ta Loojale ehk mehele selja keeranud. Kui nina künnab maad, siis samal ajal taevasse vaadata ei saa. Kui inimene on selle tulemusena haigestunud, siis haiguse ajal ehk pikali olles on pilk ikkagi taevasse suunatud. Sirge seljaga elamine võimaldab inimesel kasutada silmade loomulikku vaatenurka nii maa, horisondi kui taeva nägemiseks. Sirge selg on elu sirged (ausad, kandvad) põhimõtted. Nõgusselgsus tekib seljas asetseva tahte pingutamises (kontsentreerimises) võimutsemise eesmärgil (päikesepõimiku ehk raha ja võimu piirkond). Kui tihti me näeme tänapäeval pingevaba, ilusa rühiga, tasakaalus vormidega keha?

   Noorus on vorm, vanadus on sisu. Vormi ehk illusiooni välist sära on võimalik raha eest müüa. Naine, kes tegeleb materiaalse elu kindlustamiseks oma nooruse ehk keha välimise ilu müümisega, kardab paaniliselt vanaduse ilminguid. Selle keerulise õppetunni äraõppimiseks on laps enne siia ilma tulekut valinud endale ilusad vanemad. Oma füüsilise ilu müümiseks kasutatakse armutult ära oma vanematelt saadud pärandit. Kas teate, miks prostituut ei suudle? Sest ta tunneb, et hinge müüa (saatanale ohverdada) ei tohi. Ilma suudluseta aga mees naise südamesse ei pääse. Kui naise süda on mehele suletud, siis on seda ka naise keha. Füüsilisel tasandil tähendab see, et elumahlad ei liigu. Seks on rahuldustpakkuv vaid siis, kui eelnevalt südamega ehk hingega armastada. Kui elumahlad ei liigu, jäävad naise limaskestad kuivaks ja mehe sisenemine tekitab valu. Probleemist kõrvalehiilimiseks on leiutatud kõikvõimalikke libestusvahendeid. Nende suur läbimüük iseloomustab hingetu seksi laialdast levimist.

   Naise nooruse säilitamiseks on leiutatud kosmeetika. Kosmeetikas ehk illusioonide ilustamise valdkonnas liiguvad tohutud rahasummad. Et need rahad perekonna sissetulekust võetakse ja mehele lisakoormust tekitatakse, seda naised ei märka, või ei taha märgata. Kui mees nimetab naist värvitud krokodilliks, siis võib kindel olla, et ta on saanud endale eluaegse vihavaenlase. Krokodill on lihasööja kiskja, kes varitseb oma ohvrit sogasest veest. Sogane vesi iseloomustab valedega segatud juttu, kust valgus läbi ei paista. Värvitud krokodill on meeste õgija. Mehed tunnevad alateadlikku hirmu ja seletamatut vastikustunnet ning püüavad sellise naisega mitte tegemist teha. Kes oma tunnetust ei usalda, see nahka pistetud saab.

    Naiste hing on püha valguse allikas. Meeste hing on selle valguse peegeldaja ehk kristall. Mida puhtam ja kõvem kristall, seda väärtuslikum. Teada on, et kristallid on haprad. Seega on ka meeste hing habras ja mehed on äärmiselt ettevaatlikud oma hinge avamisel. Mida rohkem alatust, seda kinnisem on mehe hing. Kuni selleni, et arvatakse, et mehed on tundetud ja külmad. Kui ema, kes on oma pojale kõige lähemal, oma lapse hinge purustab, siis on see tuleviku mees määratud kiratsema, sest naist ta oma hinge lasta ei julge. Kristallide energeetikast, nende sisemistest ehk filosoofilistest väärtustest  tuleb juttu tulevastes kirjutistes.

   Palju on räägitud kuldajastu saabumisest. Mehe jaoks algab kuldajastu sellest momendist, kui ta on vabanenud naise ülemvõimu alt. Naise jaoks algab kuldajastu sellest momendist, kui ta mehe oma võimu alt vabaks annab. Kui pikaks ja piinarikkaks kellegi tee sellele äratundmisele kujuneb, see on iga üksikindiviidi enda teha. Meeldetuletuseks veel niipalju, et antud jutt on momendil minu maailmanägemine ja tunnetus. Kui keegi tundis end valusalt puudutatuna või solvatuna, siis palun südamest vabandust.   

 

 

 

 

 

Kirjutatud detsembris 2001