Südamemaja meditatsioon

 

 

    Mediteerimine tähendab püüdlust neutraalsele enesekesksele  vaatlemisele. Neutraalne enesekesksus tähendab sündmuste, olukordade ja protsesside vaatlemist enda olemasolevate teadmiste ja oskuste mättalt sellistena, nagu need on. Sellises olukorras me välistame hindamise, sellega koos ka enda asetamise konfliktsituatsiooni ühele või teisele poolele. Iga konfliktsituatsioon sisaldab endas tarkusi, mida me veel ei tea. Neutraalsel vaatlemisel on meil võimalus need tarkused ilma kannatusteta enda omaks teha. Mõtetega raalides ja südamega tunnetades jõuame tulemuseni, mida nimetatakse arukuseks. Arukust omakorda on nimetatud kuldseks keskteeks, mis tähendab tasakaalus liikumist oma eluteel.

    Üheks täiuslikumaks arukuse näidiseks inimese jaoks on tema keha, mida nimetatakse inimese sisekosmoseks. See sisaldab kõiki universaalseid teadmisi, mis on olemas. Seega on võimalik kasutada oma keha oma käitumise spikrina. Näiteks kui me tahame teada, kas on võimalik tasakaalukalt liikuda, lõikame mõttes oma keha vertikaalselt pooleks. Kas vasak ja parem pool saaksid iseseisvalt hakkama? Siit saab otseselt järeldada, et mõlemad pooled on omavahel  lahutamatult seotud. Seotuse erinevaid aspekte nimetatakse sidemeteks. Kuidas me ennast tunneme, kui me lõikame sidemed läbi oma kõige lähedamatega? Kuidas me ennast tunneme, kui me oleme nendega liigselt seotud? Kuidas me ennast tunneme, kui me oleme mõne olukorra kammitsates. Kuidas on tunne, kui neid olukordi on palju, või isegi väga palju?

    Inimese keskseks organiks on tema süda. Materiaalsel tasandil tähendab see vere ringkäigu garanteerimist läbi kõigi elundite ja kudede. Vaimsel tasandil on süda kui keskne sideagentuur, mis võtab vastu ja saadab laiali infot keha (inimese teadmiste kogum) igast ruumiosast. Hingeliselt tasandilt vaadeldes aga on süda kui emotsioonide ja tunnete ladu, mille korrasoleku ja sisu poolest on vastutaja inimene ise. Tundeid mahub meie südamesse lõputult, sest nad on mittemateriaalsed. Emotsioon on aga materiaalne ja kui neid oma südamesse palju mahutada, siis ütleb inimene, et ta süda sai täis. Emotsioon tähendab alati kellegi või millegi poolt olemist. Tavaliselt ollakse hea poolt ja halva vastu. Olukorra terviklikkus jääb sel juhul märkamata, sest seda vaadeldakse vaid ühe mätta otsast. Kuidas saab minna sellise mätta peale, mis halb on? Seda oskamist on vaja teadlikult õppida, muidu jääme varem või hiljem oma ühekülgse maailmanägemise vangi. Tuleb õppida enda käest küsima, kas see isik, olukord, tee jne on ikka tõesti nii halb, kui head inimesed meile sisendavad.

   Inimese tulemist materiaalsesse maailma võib vaadelda kui kivi vettekukkumist. Esimene tekitatud võnkering (laine) on keskusele kõige lähemal, seega ka kõige tähtsam. Kui selle laine liikumise teele asetada mõni takistus, siis ei moodusta järgnevad lained enam puhta ringi kuju, vaid on moonutatud, vahutavad, sumbunud, säbrulised v.m. Siit võib järeldada, et viimase laine kuju on dikteeritav kõigi eelnevate lainete kulgemiste iseärasustest. Vaadeldes laineringe ülevalt alla, näeme, et iga laine osa hõlmab mingit osa ruumist, pindalast, territooriumist. Siit järeldus, et suvalise olemasolu üheks eelduseks on tema ruumiasetus ehk koht elus.  Seda skeemi saab kasutada oma suhtlemisringide korrastamiseks. Selleks et midagi korrastada, on vaja teada, kust otsast alustada ehk seada kõik tegemised õigesse tähtsus järjekorda.

   Südameasjade korrastamiseks on vaja teada südame- ehk hingelise suhtlemisringide tähtsuse järjekorda. Lapsepõlve esimeses tähtsuse ringis on inimese vanemad, teises tema õed-vennad, kolmandas vanavanemad, neljandas sõbrad, viiendas tuttavad, kuuendas  võõrad ja seitsmendas vaenlased. Täiskasvanud inimese suhtlusringide tähtsusjärjekorras on esimeses ringis abikaasa, teises lapsed, kolmandas tema vanemad, neljandas õed ja vennad, viiendas sõbrad ja töökaaslased, kuuendas suguselts, seitsmendas võõrad ja vaenlased.

   Iga suur asi koosneb pisiasjadest, pisiasjad omakorda energiatest, energiad aga teadvustest,  teadvused omakorda aktsepteerimistest ehk üksteise tunnistamisest ja tunnustamistest. Inimese tasandil on inimese suur asi tema keha. Keha üldine olukord sõltub otseselt inimese oskusest tunnistada ja tunnustada kõike, mis eksisteerib. Suur tegemine on pisiasjade üheks orgaaniliseks tervikuks liitmine nii, et kõik koostisosad oleks rahul, et neil oleks oma kindel koht ehk tegutsemise territoorium. Kõige suurem tegemine on põhjuste otsimine, süstematiseerimine, selgusele jõudmine.

   Pakun siinkohal välja meditatsiooni, mida võib nimetada südamemaja ehk inimese hinge maja  vaatlemiseks ja korrastamiseks.  Inimese hingel on hea oma majas olla, kui see maja on korras, kui igat ruumi selles kasutatakse vastavalt selle ruumi otstarbele.

   Leidke endale selline aeg ja koht,  kus te saate segamatult  üksi olla. Sättige ennast sellisesse asendisse, kus te tunnete, et teie lihased ja organid on võimalikult pingevabad ega tõmba tähelepanu endale. Võite istuda, lamada või kasvõi pea peal seista, peaasi, et teil oleks mugav olla. Selleks et ruumis olevad asjad teid ei segaks, võite esialgu silmad sulgeda.

   Andke endale mõttes informatsioon, et te lähete enda sisse ja tahate näha, kuidas teie südame maja välja näeb. Üks võimalik sisenemise moodus on, et te olete hõljuvas olekus ja laskute taevast teie olemise maastikule, kus asetseb teie südame maja. Vaadelge seda maja ülevalt ja alt, tehke paar tiiru ümber selle ja usaldage seda pilti ja tunnet, mille te saite. Te saate näha vaid seda, mis on olemas. 

   Andke endale nüüd informatsioon, et te tahate seda maja näha selles ajahetkes, kui te siia ilma sündisite. Jälgige, millised muudatused on aja kulgedes toimunud. Püüdke leida paralleele oma hingeelu ja südamemaja olemuses. Nüüd minge selle maja keskmisse ehk iseolemise ruumi ja vaadelge, kuidas see välja näeb. Vaadake, milline on põrand, lagi, seinad. Kuidas on lood selle ruumi puhtuse, valguse, õhuga. Teadke, et see on ainult teie ruum, kuhu teistel on pääs ilma teie nõusolekuta rangelt keelatud. Kui sellegipoolest keegi on sinna tunginud, siis nüüd on teil võimalus see tegelane (või tegelased) tuvastada ja paluda tema viivitamatut lahkumist sellest ruumist. Kui ta teie korraldustele ei allu, siis on teil õigus kasutada selleks oma jõudu ja te tunnete, et sellest teil vajaka ei jää. Peale seda, kui on vajadus, remontige see ruum ja tehke see enda jaoks hubaseks. Teil on võimalus valida ja paigutada sinna ruumi kõike, mida te oma elus ihaldate ja te märkate, et sellega ei teki mingeid raskusi. Samas teate, et seda mitte keegi peale teie ei näe ja teie saladused on kindlalt kaitstud. Nüüd kui see tuba on korda seatud, puhake ja mõnulege selles. Te tunnete, kuidas teisse voolab uut tegutsemisjõudu ja tahet oma asju ise korrastada.

   Järgmisena sisenege oma südamemajas oma ema tuppa. See tuba on ainult teie ema jaoks ja kuna teie olete terve maja peremees, siis saate ka selles toas sellise korra luua, mis just teile sobib. Kõigil teistel isikutel peale teie ja teie ema on sellesse ruumi pääs rangelt keelatud. Kõigil teistel isikutel, kaasaarvatud teie isa, palute viivitamatult lahkuda ja vajadusel võite kasutada jõudu. Äärmisel juhul, kui muidu ei saa, võite antud isiku kujutada ette kolmeaastaseks lapseks, püksid maha ja seitse korda kasevitstega, iga tšakra jaoks üks, südamest tulev andmine.  Teil on hiljem võimalus kontrollida, kuidas see mentaalne keretäis antud isikule mõju avaldas. Remontige see ruum ja tunnetage, millisena see on teie ema jaoks kõige vastuvõetavam. Avage aknad ja kontrollige, et akende taga poleks sugulasi ega teisi isikuid, kes kipuvad teie ema õpetama. Vajadusel, kui klaasid on katki, pange uued. Hoolitsege selle eest, et värsked lilled oleks vaasis ja et toas oleks piisavalt valgust ja õhku. Te olete selles ruumis emaga kahekesi ja mitte keegi ei saa teie vastastikuseid hellitlemisi segada. Teil on nüüd võimalus oma emaga rääkida ka sellistest asjadest, millest varem julgusest puudu oli. Oma üllatuseks avastate oma ema olemise üha uusi ja uusi aspekte ja saate aru, kui vajalikud need teile enesele on. Teil on võimalik kõik suhtumise ja suhtlemise vead parandada, andeks paluda ja andeks anda. Te tunnete, et teie jaoks saavad paljud asjad selgeks ja sellega kaasneb seletamatu kergendus- ja vabadustunne. Varem mõttetu ja koledana tundunud olukorrad saavad uue tähenduse ja värvingu ning asetsevad justkui imeväel oma õigesse kohta. Tunnetage seda ülendavat jõudu, mis oli  teis vangis ja hakkas läbi teie liikuma. Nautige ja taaselustage ennast.

   Nüüd minge oma isa tuppa ja korrake samu toiminguid, mida te tegite oma ema toas. Sättige isa voodi korda ja teadke, et oma kätega isa voodipesu silitades laete te selle oma südameenergiaga ja seda vajab teie isa kõige enam. Te saate segamatult oma isaga arutada maailma asju ja võite ennast lobisema unustadagi. Avades oma südame isale, kogete, et teie isa vastab teile samaga. Te jagate ühiseid saladusi ja tunnete, et te muutute järjest lähedasemaks. Koos veini juues, piipu tõmmates ja kaminatule ääres istudes jõuate arusaamisele, kui sarnased te tegelikult olete. Te kogete, kui hell ja õrn, samas ka kergesti haavatav võib üks isa olla oma hinge poolest. Te õpite tundma, millised sisemised väärtused on välise karmuse ja kareduse alla peidetud. Andke endale aega selles ruumis koos isaga võimalikult kaua olla.

   Järgnevalt sisenege oma ema ja isa koosolemise ruumi. Peale selle korrastamist ja kõrvaliste isikute (ämmad, äiad j.t.) eemaldamist keskendage oma tähelepanu isa ja ema kõrvutiasetsevatele troonidele. Kujutage oma isa ette kuningana ja ema kuningannana. Teie jaoks on teie isa ja ema võrdselt tähtsad. Kui üks troon asetseb teisest madalamal, siis sättige see samale kõrgusele, mis teine. Ei ole oluline, kas teie ema või isa käesoleval momendil elavad siin või teises ilmas, igal juhul teie tegemine toimib. Kui te näete, et teie isa on mõtlemisest väsinud, siis julgustage ja aidake tal pea panna ema rinnale ja vaadelge, kuidas teie ema seda pead silitab. Samas võib teie ema panna oma käe usaldavalt isa sülle. Tunnetage nende koosolemise suursugusust ja pühalikkust. Austage ja õnnistage nende julgust ja vajadust käia ühtsel eluteel olenemata raskustest. Kui mingil põhjusel on teie isa ja ema eluteed lahku läinud, siis kõige tähtsam moment teie jaoks on teie sigitamise moment, kus teie ema ja isa olid hingeliselt üks. Kõik hilisemad teie vanemate elu keerdkäigud ei oma teie jaoks olulist tähtsust.

   Järgmine tuba teie südamemajas on vendade-õdede tuba. Kui te arvate, et teie vendi või õdesid on teie ema või isa poolt paremaks peetud või mingil põhjusel teile eelistatud, siis vaadake, kuidas on lood tegelikult. Kas oli see tingitud teie ema või isa rumalusest, tahtmisest teid kasvatada vastavalt ühiskonna arusaamadele, või oli see teie enda hirmudest tekitatud  vale olukorratunnetus või nägemine. Teil on nüüd võimalus kõik vead, mis on teie enda tehtud, parandada. Teiste vead jäägu teiste parandada. Enda suhtumise muutumisega märkate, et ka teised suhtuvad sinusse sallivamalt. Suhtlemine oma vendade ja õdedega muutub pingevabamaks, neutraalsemaks.

   Sisenedes oma südamemaja võõrastetuppa, näete, mis seal valesti on. Vajadusel tuleb seinale kirjutada selle ruumi kasutamise kord ja anda külalistele valikuvõimalus kas seda aktsepteerida või jääda ilma teie südamesoojusest. 

   Inimese täiskasvanuks saamisel asetsevad tubade tähtsusjärjekorrad ümber. Kõige tähtsamaks saab siis inimesele tema teine pool ehk abikaasa, seejärel oma lapsed, siis vanemad ja siis ülejäänud. Tegeldes enda toaga teise inimese südames tuleb arvestada sellega, et teistesse tubadesse siseneda ilma vastava inimese loata ei ole kellelgi õigust. Kui sa tahad, et sinu õigusi tunnustataks, siis tunnusta ennekõike teiste õigusi.

   Minge nüüd tagasi oma keskmisse iseolemise tuppa ja tunnetage, mis tunne teid nüüd valdab. Peale seda minge majast välja ja vaadake, kuidas te oma südant nüüd tunnete. Kõrvutage praegust tunnet ja seda tunnet, kui te polnud sinna majja veel sisenenud.

   Korrake sama meditatsiooni nädala pärast ja te avastate üha uusi aspekte, mida te polnud varem märganud ja mille olemasolust teil aimugi ei olnud. Hilisem arsti juures käimine võib osutuda suureks üllatuseks, kui arst avastab, et teie süda on füüsiliselt tervem ja nii mõnigi rike hoopis haihtunud. Jõudu tööle!

 

 

 

Kirjutatud septembris 2001