Ilmakaartest

 

   Magnetism on vastastikune tasakaalustamata sõltuvuse energia. Tasakaalutus on loodud kosmiliste arenguprogrammide tarbeks ja antakse teatud „rõhuna“ ülevalt, vertikaalsuunast veidi paremalt. „Rõhku“ ülevalt (sellega lükatakse ümber tuuma, mööda ringjoont tiirlev osake ka vertikaalsuunas liikuma - tekib osakese spiraalne liikumine) võib vaadelda kui arengutempot, mis on võrdeline inimese füüsilise pikkusega (vt. 3D skeemi ja joonist 1).  Inimese tasandilt vaadeldes võiks tasakaalutust nimetada hirmudeks, hirmude läbides aga teadmiseks, et areng läbi vastastikuse sõltuvuse toimub igavesti.

 

 

Kõrvaloleval 3D skeemil on näidatud inimese tšakrate orienteeritus nii ilmakaarte kui ruumi püstsihi suhtes. Spiraali telge võib tinglikult nimetada inimese elutee teljeks. Spiraali ennast võib vaadelda kui inimese eluteed. Alumine katkendlik spiraaliosa on inimese eelnev kehastus, ülemine aga järgnev kehastus. VIII tšakra on orienteeritud  kirdesse ja on isiku sissesünni-kanaliks. Ühe kehastuse pikkus on ajaliselt seotud inimese füüsilise pikkusega ja tšakrate asetuskõrgusega  inimkehas.

 

 

   Planetaarset magnetismi kontrollitakse/korrastatakse ülisuure täpsusega selleks, et planeedid oma orbiitidelt minema ei lendaks. Kõik planeedid, päikesed, tähed, galaktikad, universumid, superuniversumid on kosmilise superarvuti erinevad „sõlmpunktid“, milles igaüks täidab selles arvuti töös kindlat ülesannet. Näiteks meie päikesesüsteemis on Kuu intuitiivenergia vahendaja/moodul, Päike aga vastutab võimu ehk vastastikuse sõltuvuse kindlates piirides hoidmise eest.

   Magnetismi poolustega on jäigalt seotud ilmakaarte energeetika selleks, et garanteerida erinevate sagedustega energiate voog õigetest suundadest. Inimkeha kui arvuti oma süsteemsusega (näiteks tšakrate võnkesagedus värvusspektrina vaadeldes) on ehitatud nii, et selle arvuti sisendite/väljundite kanalid kattuks ilmakaarte suundadega (vt. joonis 1). See on saavutatud rakusisese magnetismisüsteemiga. Inimeses on olemas teatud pöörav süsteem, mis hoiab keha magnetismi (ükskõik millises füüsilises asendis inimene viibib) Maa magnetismiga samas polaarsuses (sünkroonis).

 

 

 (Värviline illustratsioon lk.168

 

   Umbes 140 aastat tagasi (siis algasid meie ruumiosas kosmosesõjad, mis kestavad tänaseni ja mulle tuleva info kohaselt kestavad need sõjad veel 4 aastat) nuputasid globaalse orjandussüsteemi tegelased välja süsteemi, millega keerati planeedi ilmakaared umbes 60° võrra nihkesse selleks, et inimese tervis ei saaks korras olla. Kellel tervis vilets, sellel ka vägi väike ja ta ei suuda enda eest sundolukordades seista. Sellist inimest on kerge valitsevale klikile allutada.

   Planeedi ilmakaarte energeetiline värvipilt peaks olema vastav joonisel 1 esitletule, tegelik pilt aga sarnanes joonisel 2 esitletule. Inimesesse saabuv energia peaks olema vastavuses joonisega 1, tegelikult vastas aga joonisel 3 kujutatud värvigammale, kuna inimese ja Maa magnetism olid omavahel 60°-s nihkes. Sisuliselt oli tegemist manipulatsiooniga, kus energia rikuti/segustati ära enne inimorganismi sisenemist. Laiemalt vaadeldes manipuleeriti kõigi Maal elavate hingestatud (hingeenergiat omavate) olenditega - alates ainuraksest kuni inimeseni välja.

   2005. aasta jaanuari alguses lammutati ilmakaarte manipulatsioonisüsteem ja pöörati ilmakaared oma õigesse asendisse tagasi. Maasisese reostuse, rakusiseste- ja geneetikamutatsioonide (mis manipulatsiooni tagajärjel toimusid) korrastamine võtab veel teatava aja. Protsess on suhteliselt valulik nendele isikutele, kes manipulatsioonist kasu lõikasid ja inimenergiat oma toiduks kasutasid.

   Ilmakaarte keskpunkt Eesti jaoks asub Järvamaal Türi vallas  Kirna mõisa läheduses. Asetage joonis 1 keskpunktiga sellele kohale, orienteerige selle põhjasuund kompassiga magnetilisse põhjasuunda ja mõtisklege, miks teie elukoht just selles ilmakaares asub. Miks asub näiteks Venemaa omandis olev Pühtitsa nunnaklooster just Kuremäel ja samas ka VIII tšakra piirkonnas? Miks asub Venemaa alluvuses olev Toompea katedraal VI tšakra mõjuväljas ja miks toimuvad Riigikogu istungid just Toompeal?

   Minu käest on küsitud Pärnus toiminud veeuputuse põhjustest ja miks osad inimesed pidid selle tõttu kahjusid kandma. Pärnu asub IV tšakra piirkonnas. Vesi on hingeenergia kandja (ladu). Inimesed, kes ei ole osanud hingeelu väärtustada ja on liigset tähelepanu pööranud materiaalse heaolu tootmiseks, nendele andis loodus uputamisega märku, et hingeenergia arvelt soetatud materiaalsed rikkused kuuluvad hävitamisele.

   Maale ehitatud püramiidide võrgustiku üks funktsioone on olnud energiate kantimine meie süsteemist teistesse sagedustesse ja ruumidimensioonidesse. Peenmateriaalsed süsteemid on kinnitatud füüsiliste püramiidide külge. Selleks et püramiidide kaudu manipuleerimine lõpetada, on tarvis need füüsiliselt hävitada. Looduslik hävitusprogramm erosiooni näol ei ole miljoneid aastaid vanade püramiidide näol toiminud, sest püramiidide sisse oli ehitatud erosioonivastane kaitsesüsteem. Ilmakaarte õigekskeeramise käigus lammutati ka püramiidide erosioonivastane kaitsesüsteem.

   Tulevikuenergeetika üks tootmisvõimalusi on püramiidi kui lihtkristalli ja selle sees oleva paljutahulise kristalli vahendusel ilmakaarte energiate muundamine nii soojus- kui ka elektrienergiaks. Selle eelduseks peab olema ilmakaartest tulevate energiate stabiilsus ja küllus. Paraku tekib võimalus alles siis, kui kosmosesõjad on lõppenud. Ühe keskmise talu tarbeks vajaminev elektri- ja soojusenergia püramiidide kõrgus varieeruks 3 meetrist 5 meetrini. Inimene, kes asjadega kursis pole, ütleks selle kohta, et energia tekib mitte millestki (lambist - kui kasutada kaasaja kõnekäändu).

 

 

 

 

Kirjutatud jaanuaris 2005