Parasiitlusest

 

   Parasiitlus on teiste energiast toitumine ilma, et midagi samaväärset vastu antaks ehk saamahimu üks väljendusvorme. Parasiitluse vastand on taimeriigis levinud sümbioos (botaanikas tuntud mõiste), kus toimub vastastikku kasulik kaubavahetus.

   Parasiitlus on hingestatud isikutele paratamatu ehk ülivajalik õppetund, mis hakkab pihta juba ainuraksetel loomadel viiruste ja bakterite näol ja maise inimhinge tasandil lõpeb paralleelmaailmade valgete draakonite (kõrgtasandi reptiloidide = keha + mõistus, hing puudub) pakutavate manipulatsioonide tundmaõppimisega.

   Selleks et õppetund oleks täiuslik, korraldab elu olukorrad, kus ollakse kord ise parasiit, kord ollakse parasiidi ohver. Kuni inimeses on tahtmine teiste seljas liugu lasta, tõmbab ta endale ligi (vastavalt magnetismi seadusele) parasiite, kannatades ise ja pannes teisi kannatama. Õppetunni lõppeesmärgina peab inimene teadvustama, et ta teadlikult tasakaalustab saadu millegi sama väärtuslikuga.

   Parasiitluse üks erivorme on vampiirlus, kus energia imemine toimub füüsilist kontakti omamata, kasutades selleks peenmateriaalseid struktuure. Ainuke abi vampiirile on mitte lasta tal teie üle võimutseda – et ta õpiks ise energiat tootma. Vampiir on läinud elus lihtsama vastupanu teed. Selle asemel, et ise energiat toota või tootmisprotsessis osaleda, on ta teinud otsuse talle vajalikku energia varastada. Lihtsama vastupanu teed minemine on alati raskem tee. Sellel lihtsal põhjusel, et endale võetud õppetunnid tuleb omandada niikuinii pluss katsumused, mis saadakse sellel nn. lihtsal teel. Sellest momendist, kui inimene on teinud otsuse lihtsama vastupanu teed minna, hakkab ta hingel raske – ta on läinud oma südame-tunnistusega vastuollu. Südametunnistusega vastuollu minek on hinge eitamine. Seda mida pole, seda on lihtne ära anda. Seda teadmist kasutab ära orjandussüsteem, meelitades inimesi oma hingest loobuma. See, kes oma hingeosa ära on andnud, loobub paratamatult ka oma tegutsemise jõust. See, kes on jõuetu, ei suuda enam oma probleeme lahendada ehk ta on oma probleemide ees jõuetu.

   Vampiir ei saa õnnelik olla, kuna ta on ennast ise loomingust välja lülitanud. Looming tähendab isetegemist ja selle kaudu oma isiksuse arendamist. Kui teistelt energiat valmiskujul võetakse, siis enda sees olevad energia tootmissüsteemid jäävad tööta ja manduvad. Mida kauem inimvampiir tegutseb, seda suuremasse sõltuvusse ta teiste inimeste energiast jääb. Lõpuks on tema eesmärgiks ja pidevaks tegutsemisliiniks probleem, kuidas teistelt energiat kätte saada. Teda ei huvita see, mis ohvrist saab – peaasi et oma eluks vajaliku portsu energiat kätte saaks. 

   Üks võimsamaid ja salakavalamaid vampirismisüsteeme, mille kaudu toituvad paralleelmaailmade ja dimensioonide isendid, on kõikvõimalikud religiooni-süsteemid, mis meelitavad inimesi oma mõistust eitama ja jumala ülemuslikkust tunnistama. Inimene, kes oma mõistusest  loobub  ja  teiste  oma  paremaks peab või kes alahindab oma mõistust ja sellega laseb teistel enda üle võimutseda ja lõpuks võitlusest loobub ehk võimutsejaid eitama hakkab, avab endale tee kiilaspäisusele. Inimene, kes ei julge oma saatust ehk neid õppetunde, mis ta enne kehastumist valis,  vastu võtta ja kaldub kergema vastupanu teele – selle juuksed langevad pöörise kohalt välja. Sellega jääb ta ilma (kaotab sideme) oma elutee vaimsete õpetajate juhendamisest ja elu ülendavast poolest ehk õnnest. Ta peab endale vajalikku ülendavat energiat teistelt varastama ehk teiste kallal vampiiritsema. Kui ohvrilt ülendav ehk ülestõstev energia pihta pannakse, hakkab tal füüsiliselt raske ja ta tunneb end maadligi litsutuna.

   Inimene, kes kõigi teiste inimeste (rääkimata füüsilisele silmaga nähtamatute tegelaste olemasolust) vaimsust eitama hakkab, kaotab kõik juuksed. Temast on saanud puhtmaterialistliku maailmavaatega kodanik. Ta püüab teistele tõestada, et ta on hirmus vaimne. Paraku vajab tõestamist vaid see, mida pole. Kui kiilakas kirikupapp teile kõrgest jumalast lugusid pajatab, siis halenaljakamat pilti on vist raske ette kujutada. Kui minna kirikusse ja öelda, et see on üks suur kurjuse, vampiiride ja kollide pesa, siis võid suure tõenäosusega lihtsalt füüsiliselt peksa saada, rääkimata kiriku vande alla panemisest, kollektiivsest palvusest teie „päästmiseks“ või inimese energiast toitujate kõrgemate süsteemiisandate kättemaksudest.

   Mõistuse äraandmisele järgneb paratamatult hinge ohverdamine ja sellele omakorda materiaalsete väärtuste ohverdamine ehk sellest ilmajäämine. Peenmateriaalseid orjandussüsteeme on ehitatud aastatuhandeid, kasutades ära teadmisi energeetikast, inimeste sisesüsteemidest, Maa magnetismi toime-süsteemidest ehk maagiast, märksüsteemidest kuni kosmilise geomeetriani välja jne. Kui inimene müüb ära oma sisemise aususe, ohverdab ta sellega osa oma hingest ja kaotab seetõttu oma elujõu ehk vitaalsuse. Kehtib reegel: annad kuradile sõrme, võtab käe. See tähendab, et inimesest tehakse orjandussüsteemi tööriist ehk inimkanal teiste dimensioonide ja paralleelmaailmade kollide ja vampiiride toidulaua jaoks. See inimene, kes on tööriistaks tehtud, saab varastatud energiast vaid tühise osa endale – ta peab enamuse süsteemiisandatele ära andma. Siit tuleb välja ka religioonisüsteemide uute liikmete värbamistehnika. Inimene, kes on religiooni ohver, käib kui tühi kest näljasena ringi nende inimeste seas, kes on hingeliselt terved ja seetõttu kiirgavad endast välja elujõudu. Ta teeb kõik selleks, et saada kätte nende inimeste hingeenergiat, pakkudes välja orjandussüsteemi ülikavalaid ajupesuprogramme. Kui see õnnestub, saab ta väikese osa uue ohvri energiast endale, lõviosa aga tõmbab süsteem endale. Varsti on uus liige tänu ajupesule samas seisus kui ta värbaja ja on sunnitud tänavale kerjama minema.

   Kui vampiirid toituvad inimese energia kõrgspektrist (vaimsest osast), siis kollide toiduks on inimese hingeenergia. Seda teadmist on kirikud ära kasutanud. Kui inimesel hingeenergia ära pätsata,  on ta võimetu enda eest seisma ehk ta tunneb, et ta on segaduses. Selleks ehitati kirikud selliste kohtade peale, kus maa all/sees asus kollide pesa või koloonia. Leiti ka moodus l, kuidas neid kolle läbi rituaaltehnikate kirikute alla elama paigutada. Kui nüüd uudishimulik, hingeliselt tasakaalus isik (teda meelitas näiteks kiriku väline hiilgus), sinna sisse astus, tõmbasid kollid ta hingeenergiast tühjaks ja kui ta ei taibanud kirikust põgeneda, oli papil lihtne talle „jumala sõnaga“ (piibliga) pähe virutada ja kiriku (jumala) kaitset pakkuda.

   Kui inimene ka sellel tasandil, kui ta vaim ja hing on okupeeritud, ei taipa oma elu juhtimist enda kätte võtta ehk enda eest seisma hakata, järgneb paratamatult materiaalsete rakulise ehitusega parasiitide sissesõit ja vägiteod inimese keha kallal. Mida materiaalsema maailmavaatega inimene, seda rohkem tal nendega tegemist on.

   Inimkond on jõudnud sellisesse arengustaadiumisse, kus ta peab järjest teadlikumalt hakkama enda eest seisma ehk oma elu ise juhtima hakkama. See tähendab orjandussüsteemi lammutamist kosmose ja nende inimeste poolt, kelle sisemine eetikatasand võimaldab talle usaldada kosmilisi tööriistu.

   Üheks salakavalamaks orjandussüsteemi alamsüsteemiks on valge peenmateriaalne võrgustik. See võrgustik on ristiusu kui religiooni üks kandvamaid süsteeme. Nn. sensitiivid ehk rahvakeeles ülitundliku nägemisega/tunnetusega inimesed ei oska valgetes süsteemides ohtu näha, kuna aastatuhandete vältel on inimestele sisendatud „teadmisi“ valguse headusest ja pimeduse koledusest.

   Kui paar aastat tagasi tühistati kosmilise tasandi ristiusu, islami ja judaismi kandevsüsteemid, siis nüüd on käes aeg, kus järkjärgult likvideeritakse ka Maa magnetismiga seotud peenmateriaalsed orjandussüsteemide võrgustikud. See annab inimestele võimaluse järjest rohkem aru saada ümbritsevast tegelikkusest ja võimaluse ennast vabaks võidelda. Vabadus siinkohal tähendab potentsiaalset oskust suvalises olukorras toimetulemiseks. Mida rohkem inimesi ennast sisemiselt vabaks otsustab võidelda, seda rohkem jäävad inimenergiast toitujad nälga ja seda raevukamad on rünnakud kõikvõimalike vampiiride sealhulgas ka inimvampiiride, kollide ja teiste kõikvõimalike kosmiliste asukate poolt. Kui parasiite on rohkem kui looduslik tasakaalusüsteem ette näeb, transporditakse neid edasi arenema selleks spetsiaalselt loodud uutesse universumitesse. Näiteks reptiloide, keda David Icke oma teostes kirjeldab, on Maa mõjusfääri alles jäänud ca´20%.

   Valge võrgustiku mahtu/mõjujõudu vähendati selle aasta 15. juulil 65%-le ja 3. augustil 40%-le.

   Selle aasta Avanemise laagris oli mul au demonstreerida rahvale, kuidas üks inimvampiir, kellest oli tehtud süsteemi tööriist (töötas Venemaa Anastasia grupeeringu heaks), tegutses. Ta tuli eesmärgiga laagri esinejad põrmustada, segas loenguid ja üritas tõestada, kui lollid kõik  (peale tema muidugi) on. Kui ma talt küsisin, kas ma võin tema vampirismisüsteeme rahvale arusaadavaks rääkida, oli ta lahkelt nõus (arvates, et ma midagi ei näe ega tea). Kui olin oma etteaste lõpetanud, oli ta endast nii väljas, et lubas kogu inimkonna hüljata ja üksi loodusesse elama minna. Demonstratiivselt marssis ta sealt minema…, et viie minuti pärast uuesti kohal olla…

   Julge inimene räägib ennekõike enda kogemustest ehk annab endast. Arg inimene pajatab teiste kogemustest ehk jagab teisi, jättes oma kogemused avalikustamata, arvates, et teda pole siis võimalik rünnata.  Paraku jääb arg inimene varem või hiljem hingenälga (tal puuduvad hingesõbrad), sest tema jaoks on puder alati tuline. Ta jälgib elu, aga sellest osavõtt on ainult nii suur, et kuidagi hinges püsida. Selline inimene ei julge teistele inimestele silma vaadata, ta leiab alati mooduse, kuidas teiste poolt antud infot vaidlustada, arvates, et sellega tõestab oma õigsust. Ühtki infot ei saa võtta puhta kullana, sest iga inimese arengutasand on erinev/eriline ja mõistmise taustsüsteemid samuti. Info jagamise algmõte on selles, et iga inimene laseks selle endast läbi ja väärtustaks ehk teeks tööd saadud info sisu äratundmise ja enda sisemiste arusaamade täiustamise nimel. Vastasel juhul on tegemist pimesi uskumisega ehk nn. tarkade inimeste kummardamisega kuni jumaldamiseni välja.

 

   Eelmisel sügisel võttis meie Looja (duaalsüsteemide üldjuht) vastu väljakutse ühineda naaberlooja (monosüsteemide juhi) süsteemiga. Meie, inimeste jaoks tähendab see ennekõike võitlust naaberlooja süsteemist pärit energiavampiiridega, mis kestab kuni tänaseni. Kui valget võrgustikku oli suhteliselt lihtne lammutada, siis naaberlooja süsteemi elemente meie kosmilise filosoofia arusaamadega lammutada ei ole võimalik.

   Kuna ristiusu süsteem on meie Looja tasandilt vaadelduna lammutatud, siis üritasid Maa orjastajad oma süsteemi uuesti üles ehitada.  Selleks kasutati naaberlooja süsteemist pärit elemente ehk teisiti öeldes  üritasid meie orjapidajad liituda väljast tulnud muidusööjatega.

   Inimkond on täna saavutanud sellise arengutasandi, kus meist peavad saama galaktikainimesed. Teisiti öeldes peame ma hakkama saama suures kosmoses iseseisvalt ehk suvaliste parasiitide rünnakute vastuvõtuks ise valmis olema. See, kes täna ees läheb ja teistele räägib nn. paramaailma rünnakutest, on tavaarusaamade järgi veidi (või lausa) imelik, aga ometi on ta huvitav ja kaasakiskuv. Kui alguses on info vastuvõetamatu, siis sellele järgneb pikk vaikus ja hiljem öeldakse: „Me oleme seda alati teadnud“.

   Energia on info. Inimene, kes infot eitab, jätab ennast energiast ilma. Selleks et midagi konkreetset luua, vajame konkreetset sorteeritud materjali ehk üldisest infoväljast vajamineva info ülesleidmist. Info puhtusest ehk materjali kvaliteedist sõltub loomingu lõpptulemus.

   Info puhastamine on töö. Kes seda tööd liigseks peab, see oma eluga hakkama ei saa ja muutub rahulolematuks. Olukorra jätkudes võib tekkida kiusatus puhastatud infot kusagilt või kelleltki näpata. Kiusatusele järeleandmine (tahtmine kergemat elu saada) on vampiiri, kolli või parasiidi staatusesse astumine.

   Armastus ja jõud on materiaalse maailma jaoks algenergiad, millega müügi- ja ostutehingute tegemine on enda kannatusterajale asetamine mitmeks kehastuseks. Kui inimene annab oma hinge teiste käsutusse (müüb maha) selleks, et tal tulevane elu kergem oleks, kaotab ta tegutsemise jõu. Kui selline inimene on naise staatuses, saab ta mehe käest ainult niipalju jõudu vastu võtta, kui palju ta oma hinge omanik on. Teisiti öeldes pole naisel armastuse materjali, mida mees oma jõuga aktiveerida saaks. Selline naine on ka seksuaalselt külm ja tundetu. Naine mäletab seda tunnet, kui ta hing veel tervik oli ja võib jäädagi sellist meest otsima, kes ta üles kütaks. See, et ta mingis eelmises elus armastuse maha müüs, seda reeglina ei mäletata.

   Tegelesin kord ühe naisega, kelle probleemiks oli seksuaalne rahuldamatus. Kui uurisin tema eelmist elu, tuli välja, et ta oli eelmises elus olnud Inglismaal nunn ja tegelenud nn. lihasuretamisega. Emadus jäi tal siis realiseerimata. Ta müüs oma hinge tollal jumalale, sest ta oli uskuma jäänud religioonisüsteemi lubadust igavesse õndsusesse pääseda. Selles elus hoiab ta usust võimalikult kaugele, sest sai „poisikeseliku“ kogemuse sellest, et usk on paha. See, et teda siis peteti, sellest ta veel aru saanud pole.

    Meie ülemised lähinaabrid Hallid olid kunagi ammu teinud otsuse, et nad saavutavad eluõnne tehnoloogiate arendamisega. Tehnoloogia on meeste ehk mustvalge maailm koos kõigi hallide alatoonidega. Mindi lausa selleni välja, et hakati oma rassi geneetiliselt parandama. Kuna elufilosoofia jäeti tahaplaanile ja hiljem hoopis unustati (naisenergiat ehk armastust ei peetud vajalikuks), muutusid nad aja jooksul ka füüsiliselt halliks (varem oli nende nahavärv valge).

   Vasak (loogikamaailm ehk meeste maailm) ja parem (intuitiivmaailm ehk naiste maailm) Hallide dimensioon olid omavahel vaenujalal ja nende mehed ja naised ei olnud võimelised omavahel sugu tegema. Järglaste tootmiseks kasutati ka Maa naisi. Paljud naised on tundnud, et nad on rasedad, aga füüsiliselt ei ole midagi. Tegemist oli paralleelvõnketasandi rasedusega, kus laps võeti emalt ära reeglina neljandal raseduskuul. Oma eluks vajalikku hingeenergiat pätsati läbi inimestega manipuleerimise Maa naistelt ja meestelt. See lõi kunstliku eelsoodumuse inimestevaheliste tülide tekkimiseks nii paaride tasandil kui väljaspool seda. Kui inimeselt energia ära pätsatakse ja ta selletõttu tühi on, kaob tal puhvertsoon erimeelsuste lahendamiseks (ta on kui köieltantsija, keda suvaline tuulepuhang võib kuristikku lükata).

   Selleks et Hallidele mitte liiga teha, tuleb teada, et nad on omakorda olnud manipulatsioonide ohvrid nende jaoks kõrgemate arengutasandite tegelaste käes.

   Siiani transportisid Sirius A asukad planeet Maal olevate taimede toodetud rohelist energiat oma süsteemi, sest nende enda looduskeskkond oli hävitatud (nende eneste vale ellusuhtumise poolt). Maa inimeste jaoks tähendas see taimeriigi vähest tuge ja seega ka viletsamat tervist (kuna enamik rohelist energiat ehk universaalset armastust läks mujale). Nüüd said siriuslased uue võimaluse, tänu sellele, et nad oma vea teadvustasid, oma looduskeskkonda uuesti luua. Planeet Maa jaoks tähendab see seda, et energeetikas tulevad uued võimalused. See taimede poolt toodetud energia, mis nüüd üle jääb, seda on võimalik lähitulevikus läbi kristalltehnoloogia muundada nii soojus- kui ka elektrienergiaks.

   Seoses naaberlooja süsteemiga liitumisega tõsteti meie jaoks alumine taevas nn. kaubavahetuse korras naaberlooja peakorteri lähedusse. Need, kes tegelevad šamaanirännakutega ja on jõudnud oma arengus sellisesse staadiumisse, et on saanud õiguse seda taevast külastada (see taevas on seotud algenergiate saamisloo filosoofiaga ja algenergiate tootmis- ja kaitsesüsteemidega), satuvad nüüd nn. tühja valgusesse. Uue alumise taeva formeerimine on praegu teoksil ja see asustatakse nn. kõrgematel hierarhiapositsioonidel olnud kosmilises korruptsioonis osalenud olenditega. See tähendab, et kui eelmine alumine taevas oli suhteliselt hästi korrastatud, siis nüüd on vaja inimestel toime tulla nn. karistusdimensioonis elavate ekskurjategijatega.

   Keskendumise ehk süvenemise energia tootmiskeskuseks inimesel on kõhunääre. Seda energiat varastati nii palju, et vaid vähesed inimesed olid suutelised enda probleemidesse süvenema. Kui inimene ei suuda keskenduda, ei saa ta endast aru, on segaduses ja tormab pea laiali ringi. Kõige tähtsam inimese jaoks on enese arendamine vastavalt sellele, mis õppeprogrammi ta on enne kehastumist endale võtnud. Kui ta oma eluteelt (isiklikust õppeprogrammist) kõrvale kaldub, võib seda nimetada orbiidilt äralendamiseks. Mida kaugemale ta oma orbiidilt kaldub, seda paksemaks ta läheb (keha saab info: selleks, et mitte päris ära lennata, on vaja massi juurde kasvatada). Kui inimene loobub loomingust, sest seda ei vajata või selle eest ei maksta, või on tegemist muude takistustega, jätab ta oma kõhunäärme tööst ilma. See, mis on koormamata ehk pideva trennita, mandub. Mida kauem on inimene keelanud endale teha seda, mida ta hing tegelikult ihaldab, seda haigem on ta kõhunääre. Seda raskem on tal hiljem oma armastatud tegevuse juurde tagasi pöörduda ja seda paksemaks ta paisub.

   Tallinnas Risti tänava poltergeistijuhtum, mida ka telesaates Pealtnägija korduvalt näidati, on omaette demonstratsioon kiriku vägevuse kadumisest. Varjatult taheti inimesi läbi selle juhtumi kiriku rüppe tagasi meelitada, tõestamaks, et nn. nähtamatute pahade jõududega saab võidelda ja seda lahingut võita vaid palvus ja pühapildid. Paraku on aga ristiusu süsteem lammutatud ja need nipid, mida varem kasutati, enam ei toimi. Seda enam, et ka energiavarud, mis egregori salvestatud olid, on otsakorral. Selle korteri läheduses asub võimas kosmiline infokanal. Igal kanalil on alati ka negatiivne osa ja see on sattunud nimetatud korterisse. Piisab vaid kanali ümberprogrammeerimisest ja  poltergeist  kaotab oma kandepinna ning on sunnitud lahkuma.

   Vesi on hingeenergia ladu. Hiljuti sai avastatud maasisene süsteem, mis tegeles joogivee  (maasiseste veesoonte) energeetilise rikkumisega. Süsteemi juhtimine käis uuest alumisest taevast. Eesmärgiks oli inimeste tervise rikkumine, et inimesed ei saaks iseenda peremeestena olla ja ennast kaitsta. Kui inimese tervis on kehv, siis on ta jõupotentsiaal madal ja ta ei suuda rünnakutele vastu seista. Sellise isiku energiat on siis lihtne pihta panna. Nüüdseks on see süsteem lammutatud.

   Energiavargusi on tohutult palju ja enne läheb issanda päike looja, kui need kõik üles saaks tähendatud. Selleks et sellise olukorraga võidelda, tuleb ennekõike iseenda sisemine ausus au sisse tõsta. Alles siis avaldub teile vägi välismaailmast tulevatele varastele vastu seista.

 

 

 

 

Kirjutatud augustist novembrini 2004