Euroopa Liit – vabadus või hingevangla?

 

PREAMBULA

 Meie põhiseadust … nimetatakse demokraatiaks, sest võim ei ole mitte vähemuse, vaid enamuse käes.

Thucudides II, 37

   Euroopa Liit on loodud majandusliidu põhimõttel selleks, et seista vastu USA ja Jaapani majandussurvele. Majanduse kasvu mõõdetakse rahas.

   Iga kooliskäinud nn. haritud inimene teab, et eksisteerib energia jäävuse seadus. Kui on tegemist majanduskasvuga, siis tuleb küsida: mille arvelt?

   Arvamus, et kui ollakse majanduslikult kindlustatud, siis on kõik korras, on visa kaduma. Liigne majandusega tegelemine jätab hinge– ja vaimuelu vaeslapse rolli. Tegelikult on vaja ennekõike just oma hingega, seejärel vaimuga ja kõige viimases järjekorras materiaalsete asjadega tegelda. Tagurpidi asjade lahendamine on inimkonna üheks suurimaks komistuskiviks ja enamiku hädade põhjuseks.

    Viisnurk ehk pentagramm inimese ühe võimaliku arenguprogrammina tekib viie erinevate omavahel tasakaalus olevate energeetiliste suursüsteemide (egregoride) vastasmõjudena. Vaadeldes lisatud skeeme, näeme, et inimene on antud süsteemide vahel justkui vangis ja saab infot (energiat) vaid nende süsteemide kaudu. Kui juba süsteemis sees ollakse, siis ainus vabadusse pääsemise tee on keskendumine ehk oma sisemiste väärtuste otsimine ja nende väärtuste kasutuselevõtt.     

    

   Siirdumisel Euroopa Liidu ühisesse perre peame me endale soetama ka selle lipu. Enamik inimesi, kellega vestelnud olen, on maininud, et miski selle lipu juures häirib neid.

   Lipu sümboolika (vaata värvilist lisa lk.167) lähemal uurimisel avastasin selle maagilise vangistava mõju. Tegemist on inimeste programmeerimisega alateadvuse kaudu. Märkide toimejõudu ei tasu alahinnata.  Esiteks on tegemist kinnise ringiga. Teiseks, kui inimene näeb viisnurka, lülitab ta tahtmatult sisse vastava arenguprogrammi. Kolmandaks saavad selles vertikaalses ringis asuvad liidrist allpool olevad liikmed energiat taevakanalist kätte vaid läbi liidri käteenergia, mis teatavasti pole enam puhas taevane info, vaid segatud liidri südameenergiaga (emotsioonidega). Samas märkame, et liidri materiaalsus toetub hierarhiasüsteemi  keskklassile ja tegutsemise jõu saab ta selle süsteemi kõige maalähedasematelt liikmetelt.

  

   Oleme ühes viisnurga süsteemis olnud ja saanud kätte kogemuse, et see oli avalik vangla. Kas meil on tõesti veel kannatusi vaja ja siirduda nn. sala – ehk varjatud ehk hingevanglasse, see jäägu iga eestlase enda otsustada. Kui keegi määrab meie riikliku saatuse, kas peame siis endistviisi küüru selga tõmbama ja laskma endale öelda nii, nagu Šveik`ile omal ajal öeldi: lõuad pidada ja edasi teenida!?

 

 

 

 

 

 

Kirjutatud oktoobris 2003