Seth'i raamatud lugemise järjekorras:
1. Hinge igikestvus I. PDF
2. Hinge igikestvus II. PDF
3. Isikliku reaalsuse olemus I. PDF
4. Isikliku reaalsuse olemus II. PDF
5. Tundmatu reaalsus I. PDF